Bæredygtig IT

Udnyt værdien i brugt IT udstyr

 

Læs mere om salg af virksomhedens brugte IT-udstyr her

Gør din virksomhed mere bæredygtig og CSR ansvarlig

Sælg virksomhedens brugte IT-udstyr her

Alle større virksomheder skal forholde sig til CSR og samfundsansvar. Det er både noget kunderne forventer, men også et krav i årsregnskabsloven. Med stigende miljømæssige reguleringer og rapporteringskrav, er fokus på bæredygtig drift konstant stigende. Med et øget fokus på en IT-livscyklustilgang kan jeres virksomheds/ organisations profil gøres mere bæredygtig.         

Hos DCC handler vi udelukkende med overskudsprodukter som omfatter både nyt og brugt IT-udstyr. Vi arbejder for, at brugen af IT-udstyr flytter sig fra en "engangsbrug"-kultur til en mere cirkulær og genbrugelig tilgang. Det er et skridt, som enhver virksomhed kan tage for at skabe en mere bæredygtig verden og ikke mindst fremtid. Den cirkulære økonomi er fremtidens økonomi.

Vidste du?

  • Der forbruges næsten 190.000 liter vand ved produktion af en bærbar computer, svarende til ca. 700 års drikkevand for en enkelt dansker.
  • Der produceres 160 mio laptops hvert år.
  • I EU alene skrottes der hver dag skrottes 160.000 laptops
  • En ny computer har i gennemsnit et carbon footprint på 380 kg CO2. – en genbrugt computer har ca. 50kg CO2.
  • Ved at forlænge levetiden for eksempelvis en bærbar computer, spares 144 kg CO2 og 442 kg materiale ressourcer.
  • Ved at købe en genbrugt computer reduceres e-affald til 0

Udnyt værdien i brugt IT-udstyr

For mange virksomheder og organisationer er bæredygtighed et stigende anliggende. For hvordan sikrer man som virksomhed, at så mange af virksomhedens forretningsdele er bæredygtige og ansvarlige? Vores livscyklushåndtering er et stærkt eksempel på, hvordan virksomheder kan tage aktiv del i den cirkulære økonomi. At vælge en mere bæredygtig måde at bortskaffe dit IT-udstyr hjælper både miljøet og sparer din virksomhed penge.

Vi ser ofte, at mange virksomheden afhænder deres brugt IT-udstyr efter 3-4 års brug. Og ved at istandsætte, dataslette og opdatere de enheder vi modtager her på DCC, får vi mulighed for at forlænge udstyrets levetid i yderligere 3-4 år. Hermed kan det brugte IT-udstyr genbruges fremfor at blive sendt til destruktion. For de computer-enheder vi modtager som ikke kan genanvendes direkte, bruger vi i stedet komponenter fra enheden til øvrig brug. Og endelig bliver det som ikke kan bruges sendt til destruering, hvor materialerne genbruges til ny produktion

 

FNs verdensmål #12

Ansvarligt forbrug og produktion samt bæredygtig forbrug og produktionsformer.

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en mere global bæredygtig udvikling. En af disse mål var ansvarligt forbrug og produktion. Her har FN som fokuspunkt, at effektiv styring af fælles naturressourcer, og bortskaffelsen af giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. Derudover ønsker FN at medlemslande tilskynder industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald. 

Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi.
Også i den danske regering ønsker man at yde et ambitiøst bidrag til realiseringen af FN’s 17 verdensmål. Den 1 september 2018 lancerede regeringen sin derfor en strategi for cirkulær økonomi, hvor de med udgangspunkt i 15 konkrete initiativer sætter fokus og skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter og hermed minimerer spildet. 

Læs om FNs verdensmål her

Læs "Regeringens strategi for cirkulær økonomi" folder her 

3 gode råd til at gøre din virksomhed mere IT-bæredygtig
 

Formuler en IT indkøbspolitik

Bæredygtige indkøb kan med fordel indgå som en integreret del af jeres CSR-indsats, og som det gælder på alle andre områder, er ledelsesopbakning nødvendig for fokus og fremdrift i arbejdet. Tænk over jeres målsætninger og vurdér hvornår, køb, genbrug og evt leasing af IT-udstyr kan have forskellige fordele i jeres virksomhed afhængigt af dets behov.

Genbrug IT – også med garanti

Når et mødelokale skal indrettes, eller en computer udskiftes, er det en god idé at overveje genbrug. Brugte kontormøbler, computere og telefoner kan sagtens få et nyt liv, uden at din organisation behøver at gå på kompromis med funktionalitet, holdbarhed eller udseende. Brugt IT kan have sin fordel ved at det giver besparelser i IT-budgettet og ofte kan det købes med en garanti, så I som virksomhed sikrer, at indkøbet også bliver et sikkert valg.

Tænk afhændelsesfasen – Udfaset IT kan have stor værdi

Optimer jeres indkøb i forhold til muligheder for at sende aflagte varer til direkte genbrug. Eksempelvis kan det ved indkøb af nyt elektronik lade sig gøre at sælge eller donere udtjente telefoner eller computere.

DCCs Refurbish kategori omfatter brugt men bæredygtigt IT-hardware som er blevet fornyet, testet og opgraderet før der er klart til videresalg til en ny kunde. Hele processen varetages af vores certificerede og dygtige teknikere der håndterer hele istandsættelses-/testsprocessen selv InHouse. Vi kan derfor tilbyde et bredt udvalgt af brugt IT-udstyr med tre forskellige produktkvaliteter (Grade A, B, C) og prisprogrammer og til alle produkter medfølger en DCC garanti. Brugt og bæredygtig IT er derfor et rigtig godt valg og alternativ til en sund forretning - både for miljøet og budgettet. 


Læs mere og vores produktkvaliteter her